Τρεις επιστήμονες του Παν. Kύπρου στη λίστα με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως!

Τρεις επιστήμονες του Πανεπιστημίου Kύπρου στη λίστα επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως!

Τεράστιας σημασίας διάκριση για 3 επιστήμονες ακαδημαϊκούς που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο αποτελεί η συμπερίληψη τους στη λίστα των 6.000 επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, που προκύπτει από την απήχηση του έργου τους για την τελευταία 10ετία. Από αυτούς οι 4.000 κατατάσσονται σε 21 συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και τομείς και οι 2.000 στην κατηγορία των διεπιστημονικών πεδίων και τομέων (δηλαδή η απήχηση του έργου τους αφορά περισσότερα από ένα πεδία/τομείς συνδυαστικά). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, από τα 9.000.000 ερευνητών που δραστηριοποιούνται διεθνώς, συντάσσεται πίνακας με τους καλύτερους 6.000, το έργο των οποίων αποτελεί συγχρόνως πηγή για ερευνητικές εργασίες άλλων επιστημόνων.

Ο σχετικός κατάλογος με τίτλο «The Highly Cited Researchers» συντάσσεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Thomson Reuters στο πλαίσιο του project Clarivate Analytics και στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης δεδομένων Web of Science.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση και την επιλογή των ερευνητών με υψηλή διάκριση προέρχονται από τους δείκτες βασικών επιστημών (ESI), 2006-2016, οι οποίοι προκύπτουν από 140.990 άρθρα και ερευνητικές εργασίες υψηλής απήχησης και επίδρασης. Κάθε μία από αυτές τις ερευνητικές εργασίες κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% των άρθρων με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών για κάθε συγκεκριμένο έτος.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι:

  1. Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου Πανεπιστήμιο Κύπρου – Cross-Field
  2. Δρ. Ιωάννης Κρικίδης – Πανεπιστήμιο Κύπρου – Computer Science
  3. Δρ. Γεράσιμος Φιλιππάτος – Πανεπιστήμιο Κύπρου / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Clinical Medicine

H Δρ. Φάττα-Κάσινου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Δρ. Ιωάννης Κρικίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Δρ. Γεράσιμος Φιλιππάτος είναι Καθηγητής και Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που Κύπρια γυναίκα επιστήμονας διακρίνεται και περιλαμβάνεται στη λίστα αυτή. Υπάρχουν ακόμα δύο Κύπριοι επιστήμονες:  Ο Δρ. Κύπρος Νικολαΐδης – Kings College London UK – Clinical Medicine και ο Δρ. Διονύσιος Διονυσίου – University of Cincinnati USA – Engineering.

Πηγή: Euronews. Thomson Reuters & Clarivate Analytics (https://hcr.clarivate.com/)