Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για έμφραγμα του μυοκαρδίου;

Κάθε παράγοντας ξεχωριστά αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου. Η ύπαρξη πολλών τέτοιων παραγόντων αυξάνει τον κίνδυνο σε ακόμα πιο μεγάλο βαθμό.

Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που δεν μπορούν να τροποποιηθούν όπως το φύλο (οι άνδρες κινδυνεύουν περισσότερο) και το οικογενειακό ιστορικό, αλλά οι περισσότεροι είναι τροποποιήσιμοι.

Οι κυριότεροι είναι:

  • Το κάπνισμα
  • Η ψηλή πίεση
  • Η ψηλή χοληστερόλη
  • Η παχυσαρκία
  • Ο σακχαρώδης διαβήτης
  • Η έλλειψη άσκησης

 

Δρ. Κυριακός Γιάγκου MD, FESC
Καρδιολόγος
The Cardio Clinic
Heart Center
e. [email protected]