Κυστεοσκόπηση με Τεχνολογία «Απεικόνισης Στενού Φάσματος»

  • High Definition Κυστεοσκόπηση με τεχνολογία NBI*

(*Narrow Band Imaging, NBI): Όλα τα φώτα στην ουροδόχο κύστη

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως είναι ο 7ος  συχνότερος καρκίνος στους άνδρες και ο 11ος στα δύο φύλα συνολικά. Αφορά κυρίως σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας, αφού ο μέσος όρος ηλικίας στη διάγνωση είναι τα 65 περίπου έτη.

Είναι συχνά σιωπηλός, αν και στο 80% των ασθενών εκδηλώνεται ως αίμα στα ούρα, είτε ορατό με γυμνό μάτι (Μακροσκοπική Αιματουρία), είτε ως εύρημα στις εργαστηριακές αναλύσεις ούρων (Μικροσκοπική Αιματουρία). Λιγότερο συχνά συμπτώματα είναι η συχνουρία και η δυσουρία (επώδυνη ούρηση), ενώ σε προχωρημένο στάδιο η νόσος εκδηλώνεται με απώλεια βάρους, ανορεξία, πόνο στην κοιλιά ή στα οστά.

Συχνά, η εμφάνιση αίματος στα ούρα, επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση της νόσου στο 75% των περιπτώσεων. Η πρόγνωση στο στάδιο αυτό του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως είναι γενικά άριστη. Τα δεδομένα είναι πολύ χειροτερα όταν η νόσος διαγνωστεί σε πιο προχωρημένο στάδιο, όταν ο όγκος εισβάλει στο μυϊκό χιτώνα της ουροδόχου κύστεως. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι εξαιρετικής σημασίας για την πορεία και την επιβίωση των ασθενών η έγκαιρη αλλά και σωστή διάγνωση και σταδιοποίηση ενός όγκου της ουροδόχου κύστεως.

Η διάγνωση του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως βασίζεται στον ενδοσκοπικό έλεγχο, που γίνεται με μια διαδικασία που ονομάζεται κυστεοσκόπηση. Κατά τη διάρκεια της κυστεοσκόπησης, ο ουρολόγος χρησιμοποιεί μια λεπτή κάμερα (κυστεοσκόπιο) για να επιθεωρήσει το εσωτερικό της ουροδόχου κύστεως διαμέσου της ουρήθρας. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζει βλάβες στο τοίχωμα της ουροδόχου κύστεως. Παραδοσιακά, η κυστεοσκόπηση γίνεται με τη χρήση λευκού φωτός που παράγεται από  μια πηγή αλογόνου ή LED.  Το σημαντικότερο βήμα στη διαδικασία αυτή είναι η ακριβής, πλήρης και σύμφωνη με τις διεθνείς οδηγίες διάγνωση του όγκου. Μια ατελής εκτίμηση της έκτασης ή και της επιθετικότητας του όγκου στη φάση της αρχικής διάγνωσης μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για την έκβαση της νόσου. Η ακριβής διάγνωση των όγκων της ουροδόχου κύστεως προϋποθέτει ανάλογη εμπειρία από πλευράς του ουρολόγου αλλά και κατάλληλο εξοπλισμό.

Η ανάγκη για ακριβή διάγνωση καρκινικών βλαβών της ουροδόχου κύστεως οδήγησε τα τελευταία χρόνια σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις της κλασσικής κυστεοσκόπησης που επιτρέπουν την καλύτερη απεικόνιση και οριοθέτηση ύποπτων ευρημάτων στο τοίχωμα της ουροδόχου κύστεως. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έδωσε πρόσφατα την έγκρισή του για τη χρήση της τεχνολογίας «Απεικόνισης Στενού Φάσματος» (Narrow Band Imaging, NBI) για διενέργεια κυστεοσκοπήσεων.

Η Διαφορά στην Απεικόνιση: Κυστεοσκόπηση Λευκού Φωτός (Αριστερά) και πιο ακριβής ανάδειξη βλαβών με Τεχνολογία NBI (Δεξία)

Τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη βελτιωμένη απεικόνιση αλλά και την οριοθέτηση των όγκων της ουροδόχου κύστεως. Βασίζεται στη χρήση πράσινου και κυανού φωτός, το οποίο απορροφάται από το αίμα. Ειδικότερα, το κυανό φως απεικονίζει τα επιφανειακά τριχοειδή αγγεία και το πράσινο φως το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο. Έτσι παρέχεται στον ουρολόγο η δυνατότητα, μέσω της χρήσης ειδικών φίλτρων φωτός, για καλύτερη και σαφέστερη ανάδειξη του όγκου αλλά και των ορίων μετάβασης από τον παθολογικό στον υγιή βλεννογόνο της ουροδόχου κύστεως. Επίσης, απεικονίζονται άτυπες αλλά ύποπτες επιφανειακές βλάβες, οι οποίες με τη συμβατική κυστεοσκόπηση μπορεί να διαφύγουν. Οι εικόνες που λαμβάνονται είναι άριστες και σε συνδυασμό με την κάμερα υψηλής ευκρίνειας που χρησιμοποιείται καθιστούν το αποτέλεσμα της κυστεοσκόπησης πιο αξιόπιστο σε σχέση με την παραδοσιακή τεχνική.

Βασικές Αρχές της Απεικόνισης με τεχνολογία NBI Βασίζεται στη χρήση πράσινου και κυανού φωτός. Ειδικότερα, το κυανό φως απεικονίζει τα επιφανειακά τριχοειδή αγγεία και το πράσινο φως το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο

Πρόσφατα η τεχνολογία NBI εγκαταστάθηκε στο Τμήμα Ενδοσκοπικής Ουρολογίας του Απολλώνειου Νοσοκομείου, που είναι το πρώτο κέντρο παγκύπρια και ένα από τα πρώτα κέντρα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που απέκτησαν τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Πρόδρομος Φιλίππου MD MA FEBU
Ουρολόγος – Ρομποτικός Χειρουργός
Απολλώνειο Νοσοκομείο
Λευκωσία – Κύπρος
[email protected]