Νέα δεδομένα στις χειρουργικές επεμβάσεις του θυρεοειδούς αδένα

Η χειρουργική του θυρεοειδούς αδένα αναπτύχθηκε στα μέσα με τέλη του 19ου αιώνα. «Πατέρες» της χειρουργικής ασχολήθηκαν με το αντικέιμενο, το οποίο μόλις τα προηγούμενα χρόνια ήταν απαγορευμένο και έφτασαν στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα να διενεργούν αυτές τις επεμβάσεις με σχετική ασφάλεια. Για περισσότερο όμως από έναν αιώνα, η χειρουργική του θυρεοειδούς αδένα παρέμενε η ίδια.

Νέοι ορίζοντες στις επεμβάσεις του θυρεοειδούς αδένα άνοιξαν μόλις τις τελευταίες δεκαετίες με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ενσωμάτωσή της στην καθημερινή κλινική πράξη  καθώς και με τα αποτελέσματα μεγάλων πολυκεντρικών μελετών.

Επιγραμματικά, οι σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα είναι:

  • Οι χειρουργικές τομές είναι πολύ μικρότερες σε σύγκριση με αυτές που γίνονταν παλαιότερα. Σίγουρα το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην επιλογή της προσπέλασης.
  • Η χρήση προηγμένης τεχνολογίας (νευροδιεγέρτης) προστατεύει το λαρυγγικό νεύρο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου καθώς ανιχνεύει την πορεία του. Παλαιότερα, η εμπειρία του χειρουργού αποτελούσε τον μόνο παράγοντα διασφάλισης της ακεραιότητας του νεύρου.
  • Η χρήση πηγών ενέργειας (όπως ψαλίδι υπερήχων) μειώνει τον συνολικό χρόνο χειρουργείου, καθώς και την πιθανότητα μετεγχειρητικής αιμορραγίας.

Η σύγχρονη πρακτική  επιτρέπει την έξοδο των ασθενών από το νοσοκομείο σε ένα 24ωρο μετά τη διενέργεια της επέμβασης, με τάση (και υπό ειδικές προϋποθέσεις φυσικά) τη μείωση του χρόνου αυτού σε μερικές ώρες.

Στο άμεσο μέλλον, η επόμενη αλματώδης εξέλιξη στη χειρουργική του θυρεοειδούς, θα είναι η εφαρμογή των ενδοσκοπικών τεχνικών όπου ο γιατρός θα έχει πρόσβαση στην  περιοχή του λαιμού από άλλα σημεία όπως π.χ. μασχάλη και θηλές μαστών. Το τεράστιο  πλεονέκτημα το οποίο έχουν αυτές οι τεχνικές (ενδοσκοπικές ή και ρομποτικές) θα είναι η  ασφαλής αφαίρεση του αδένα, χωρίς την ύπαρξη ουλών στον λαιμό.

Μιχάλης Σ. Παπαγεωργίου MD PhD

General and Endocrine Surgery

American Medical Center

www.thyroidsurgerycyprus.com