Βιολογικά Vs Συμβατικά Τρόφιμα

H #BioPlanetFarm σας παραθέτει το crash test …σε σχέση με τα συμβατικά.

Οι βιολογικές τροφές έχουν εξαιρετικά οφέλη για τον οργανισμό μας αφού για να φτάσουν στο πιάτο μας έχουν ακολουθήσει φυσικές μεθόδους σε όλα τα στάδια τους. Από την ανάπτυξη έως και την επεξεργασία τους οι βιολογικές τροφές απαλλάσσονται από συντηρητικά, πρόσθετα και διάφορες χημικές ουσίες.

Δείτε τους πιο κάτω πίνακες σύγκρισης των βιολογικών και συμβατικών προϊόντων ζωικής, αλλά και φυτικής προέλευσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες πριν την επόμενη αγορά σας.

Like BioPlanet Farm @ https://www.facebook.com/BioPlanetFarm/