Ψυχολόγος – Θεραπευόμενος – «μια σχέση αγάπης»

Από την απαρχή της σχέσης του ψυχολόγου με τον θεραπευόμενο, ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο πως δημιουργείται η σχέση μεταξύ των δυο (ή περισσοτέρων αν είναι θεραπεία ζεύγους ή οικογένειας). Η δημιουργία μια σχέσης εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης χαρακτηρίζει την «επιτυχημένη θεραπευτική σχέση στη οποία συχνά έχει αναφερθεί ότι καθορίζει την εξέλιξη και την πορεία της θεραπείας ενός ατόμου.

Η «σχέση» αναπτύσσεται μέσα στο θεραπευτικό δωμάτιο και συχνά καθρεπτίζει τις σχέσεις που ο θεραπευόμενος συνήθως αναπτύσσει με σημαντικά άτομα στην ζωή του, η διαφορά είναι ότι υπάρχει μια οριοθετημένη σχέση που πλαισιώνετε με κάποιους «κανόνες» προστατεύοντας έτσι τα δυο μέρη αλλά και την πρόοδο του θεραπευόμενου.  Αυτό επιτυγχάνεται δημιουργώντας ένα ασφαλή χώρο οπού παρέχεται η δυνατότητα να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του.

Επισης ο ψυχολόγος θα πρέπει να «καλέσει»  τον θεραπευόμενο να νιώσει την ασφάλεια να εκφράσει  φόβους, άγχη, συμπεριφορές που εμφανίζονται και σε άλλα πλαίσια. Αυτό που αρκετά συχνά πρέπει να λέγεται στον θεραπευόμενο από την αρχή της συνεργασίας με τον ψυχολόγο είναι ότι ο καθρέφτης της ζωής του/της είναι   το θεραπευτικό δωμάτιο.

Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι  οι σημαντικές αλληλεπιδράσεις του θεραπευόμενου  θα «παρουσιαστούν» στην θεραπεία. Αυτό που καθρεφτίζονται θα πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας και να  δουλεύονται με τον ψυχολόγο καθώς ίσως να εμπερικλείουν σχέση αιτιατού με τη παρουσιαζόμενη δυσκολία του θεραπευόμενου.

Η θεραπευτική σχέση διέπεται από τους κανόνες οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρολό στην προστασία τόσο του θεραπευόμενου αλλά και του ψυχολόγου. Είναι σημαντικό να αναφερθούν κάποια όρια για να κατανοηθούν καλυτέρα στο πως θα ευνοήσει την πρόοδο του θεραπευόμενου.

Το πλαίσιο της θεραπείας καθορίζεται από το χρονικό πλαίσιο – οι συνεδρίες συνήθως διαρκούν από 45’ -60’ και έχουν σταθερό τόπο συνάντησης (π.χ. το γραφείο του ψυχολόγου).  Η θεραπεία επικεντρώνεται και εστιάζει στον θεραπευόμενο και τις ανάγκες του και κάθε συνδιαλλαγή μεταξύ των δυο στοχεύει στη θεραπεία και την επίτευξη του αρχικού αιτήματος.  Ότι έρχεται στην θεραπεία πρέπει να έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας προς τον θεραπευόμενο.

Αρκετές φορές οι θεραπευομένοι  αναμένουν να λάβουν εντός της θεραπευτικής σχέσης αποδοχή. Είναι υποχρέωσή του ψυχολόγου να δημιουργήσει τις συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας, μέσα σε ένα πλαίσιο που θα δοθεί ο χώρος το άτομο να εκφραστεί ελεύθερα, χωρίς να βιώνει κριτική για όσα πράττει ή σκέφτεται. Οπόταν θα πρέπει να δημιουργείται ένα «συμβόλαιο» μεταξύ των δυο οπού επέρχεται μια συμμαχία η οποία στοχεύει στην ανακούφιση του θεραπευόμενου έναντι της δυσκολίας του ατόμου.

Κλείνοντας είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε στην σχέση ψυχολόγου – θεραπευόμενου απαγορεύεται να διατηρούμε κοινωνικές επαφές ή να δημιουργούμε φιλικές ή ερωτικές σχέσεις με τους θεραπευόμενους μας και φυσικά δεν αναλαμβάνουμε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα. Διατηρώντας αυτούς τους όρους και προυποθέσεις, τότε διαφυλάσσεται η αρχή της ουδετερότητας που έχει ως σκοπό τη παροχή επαγγελματικής βοήθειας στο θεραπευόμενο. Τα όρια αυτά διασφαλίζουν τις παραμέτρους που μπορεί εντός του πλαισίου αυτού να επιτευχθεί αυτή η βοήθεια και η απουσία ορίων συχνά συντείνουν στο να  αποτύχει η θεραπεία.

 

Κατσαρή Στέλλα Αιμιλία

Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος (#441)
Δ: Μυστρά 2 & 25ης Μάρτιου, 2408 Έγκωμη
T: 97 713 149 / 22 250 690
Ε: [email protected]