Δάνειο €26 εκ. από ΕΤΕπ σε ΙΝΓ

Σε νέα εποχή το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής μετά την υπογραφή της πολύ σημαντικής συμφωνίας χρηματοδότησης με την ΕΤΕπ.