Το παιδί μου δεν συγκεντρώνεται

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής χαρακτηρίζεται από συμπτώματα που περιλαμβάνουν: δυσκολία οργάνωσης εργασιών, εύκολη αφαίρεση, αποφυγή προσπαθειών, αδυναμία διατήρησης της προσοχής σε μια εργασία και προβλήματα κατά την παρακολούθηση. Η Υπερκινητικότητα χαρακτηρίζεται από ανησυχία, υπερβολική ομιλία, και η Παρορμητικότητα χαρακτηρίζεται από δυσκολία να περιμένει με υπομονή, διακόπτει τους άλλους όταν μιλούν.

Τα συμπτώματα ΔΕΠΥ εμφανίζονται συνήθως σε δύο ή περισσότερες περιοχές της ζωής ενός ατόμου: σπίτι, εργασία, σχολείο και κοινωνικές σχέσεις. Η ΔΕΠΥ αναφέρεται επίσης ως διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ΔΕΠ) όταν δεν υπάρχει υπερκινητικότητα ή παρορμητικότητα.

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής αρχίζει στην παιδική ηλικία. Τα συμπτώματα της απροσεξίας και της υπερκινητικότητας πρέπει να εμφανίζονται με τρόπο και βαθμό που δεν συνάδει με το τρέχον αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. Δηλαδή, η συμπεριφορά του παιδιού είναι σημαντικά πιο απρόσεχτη ή υπερκινητική από αυτή των συνομηλίκων του.

Αρκετά συμπτώματα πρέπει να υπάρχουν πριν από την ηλικία των 12 ετών (γι’ αυτό η ΔΕΠΥ χαρακτηρίζεται ως νευροαναπτυξιακή διαταραχή, ακόμη και αν δεν διαγνωστεί μέχρι την ενηλικίωση).

Ένα άτομο μπορεί να παρουσιάσει συμπτώματα που χαρακτηρίζονται κυρίως από απροσεξία, κυρίως υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα ή συνδυασμό των δύο. Για να έχει ΔΕΠΥ ένα άτομο πρέπει να παρουσιάσει τουλάχιστον 6 συμπτώματα από τις παρακάτω κατηγορίες.

Συμπτώματα της απροσεξίας:

Συχνά αποτυγχάνει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες ή κάνει απρόσεκτα λάθη στο σχολείο, στις εργασίες ή σε άλλες δραστηριότητες.

σε εργασίες ή δραστηριότητες παιχνιδιού.

Συχνά δεν φαίνεται να ακούει όταν μιλάει κάποιος.

Συχνά δεν ακολουθεί τις οδηγίες και αποτυγχάνει να ολοκληρώσει τις σχολικές εργασίες, τις δουλειές ή τα καθήκοντα στο χώρο εργασίας (όχι λόγω της αντικοινωνικής συμπεριφοράς ή της αδυναμίας κατανόησης των οδηγιών).

Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει καθήκοντα και δραστηριότητες.

Συχνά αποφεύγει, αντιπαθεί ή διστάζει να αναλάβει καθήκοντα που απαιτούν διαρκή ψυχική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή εργασία στο σπίτι).

Συχνά χάνει τα πράγματα που είναι απαραίτητα για εργασίες ή δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια, σχολικές αναθέσεις, μολύβια, βιβλία ή εργαλεία).

Συχνά αποσπάται εύκολα η προσοχή από εξωτερικά ερεθίσματα.

Ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες – ακόμα και εκείνες που εκτελεί τακτικά (π.χ. ρουτίνα).

Συμπτώματα Υπερκινητικότητας/ Παρορμητικότητα:

Συχνά κουνά τα χέρια ή τα πόδια όταν κάθεται.

Συχνά αφήνει το κάθισμα στην τάξη ή σε άλλες καταστάσεις στις οποίες αναμένεται να είναι καθισμένο.

Συχνά τρέχει ή ανεβαίνει υπερβολικά σε ακατάλληλες τοποθεσίες (σε εφήβους ή ενήλικες, μπορεί να περιορίζεται σε υποκειμενικά συναισθήματα ανησυχίας).

Συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να ασκεί δραστηριότητες ψυχαγωγίας ήσυχα.

Είναι συχνά «εν κινήσει» ή συχνά ενεργεί σαν να «οδηγείται από κινητήρα».

Συχνά μιλά υπερβολικά

Συχνά λέει τις απαντήσεις πριν ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις.

Συχνά δυσκολεύεται να περιμένει στη θέση του.

Συχνά διακόπτει ή παρεμβαίνει σε άλλους (π.χ. μπαίνει σε συνομιλίες ή παιχνίδια).

Τα συμπτώματα πρέπει να συμβαίνουν για τουλάχιστον 6 μήνες. Ορισμένα από αυτά τα συμπτώματα πρέπει να είναι παρόντα σε παιδιά ηλικίας 12 ετών ή και μικρότερης ηλικίας. Τα συμπτώματα πρέπει επίσης να υπάρχουν σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά πλαίσια (για παράδειγμα, στο σχολείο και στο σπίτι). Τα συμπτώματα θα πρέπει να δημιουργούν σημαντικές βλάβες στην κοινωνική, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική λειτουργία ή τις σχέσεις του παιδιού.

 

Μαρία Μακρυγιώργη, B.A., M.A.
Εκπαιδευτικός/ Σχολικός Ψυχολόγος
Τηλ 97632029
[email protected]

Paedicare+ medical centre
Στασίνου 28/ 202
Αγία Παρασκευή-Ακρόπολη-Λευκωσία
Τηλ 22270237
[email protected]