Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και είναι το 55ο καλύτερο νέο Πανεπιστήμιο, παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings για το 2016 (Top 150 World Universities Under 50 years old).

H Ιατρική Σχολή ιδρύθηκε το 2013 με στόχο να εκπαιδεύσει άριστους ιατρούς, οι οποίοι θα συμβάλουν ουσιαστικά στη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και με στόχο την εκπόνηση διεθνούς εμβέλειας ερευνητικού έργου, καθώς και την υψηλού επιπέδου διδασκαλία, η Ιατρική Σχολή προσελκύει εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό και ιατρικό προσωπικό.

Η Ιατρική Σχολή έχει εγκαθιδρύσει στρατηγικές συνεργασίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να είναι σε θέση να διακριθεί σε τρείς άξονες:

  1. στη διδασκαλία,
  2. την έρευνα και
  3. την περίθαλψη ασθενών.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου, συνδεδεμένου με την Ιατρική Σχολή.

Βάσει μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Υπουργείου Υγείας τον Ιούλιο του 2016, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας πρόκειται σταδιακά να μετατραπεί σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.