Το Μυστικό Βιβλίο του Μπλε Κύκλου

O αέναος κύκλος του νερού!

H επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου με επικεφαλής τη Δρα Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Διευθύντρια του Νηρέα, συμπράττει με τους βραβευμένους δημιουργούς Αντώνη Παπαθεοδούλου (συγγραφέας) και Ίριδα Σαμαρτζή (εικονογράφος) για τη δημιουργία ενός εικονογραφημένου βιβλίου γνώσεων με θέμα το νερό με τίτλο το «Μυστικό Βιβλίο του Μπλε Κύκλου».

Για την έκδοση συνεργάστηκαν επίσης οι ερευνήτριες του Νηρέα, Δρ. Ειρήνη Μιχαήλ-Κορδάτου και Δρ. Λήδα Ιωάννου-Ττόφα και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νηρέα Δρ. Κώστας Μιχαήλ. Το «Μυστικό Βιβλίο του Μπλε Κύκλου» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος και είναι διαθέσιμο σε βιβλιοπωλεία σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το βιβλίο έχει ως βασικό στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών μέσα από την ενημέρωση, τη γνώση και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης, για την προστασία του πιο πολύτιμου αγαθού στον πλανήτη μας, του νερού. Πάνω σε αυτόν τον βασικό άξονα δομείται και το περιεχόμενό του βιβλίου. Συγκεκριμένα, μέσα από τις ευχάριστες διαθεματικές ενότητες του, το βιβλίο αυτό περιγράφει τον «αέναο κύκλο του νερού».

Αρχικά εξηγεί τι είναι το νερό, τη χημική δομή και τις ιδιότητές του, τον κύκλο του, τη χρήση του και τη σημασία του. Στη συνέχεια, παρουσιάζει το πρόβλημα της ανεπάρκειας των υδατικών πόρων στον πλανήτη, καθώς και τη διαδρομή του νερού από τις πηγές υδροληψίας μέχρι και τις μονάδες επεξεργασίας προκειμένου να φτάσει στη βρύση καθαρό και να καταστεί πόσιμο για τους καταναλωτές.

Στη συνέχεια, το βιβλίο εστιάζει στη ρύπανση/μόλυνση του νερού που προκαλείται από ρύπους αναδυόμενου ενδιαφέροντος (δίνοντας έμφαση στα αντιβιοτικά φάρμακα), στη δημιουργία των αστικών λυμάτων, στη βιολογική επεξεργασία και στην επαναχρησιμοποίησή τους στη γεωργία και για τον εμπλουτισμό υδροφορέων και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πρακτική της επαναχρησιμοποίησης, όπως για παράδειγμα η διάδοση των αντιβιοτικών και των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτήρια στο περιβάλλον.

Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει σε μια εξαιρετική εικονογράφηση από την Ίριδα Σαμαρτζή, την Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου που σήμερα βρίσκεται υπό ανέγερση, καθώς και το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το βιβλίο έχει ήδη μεταφραστεί στην Αγγλική γλώσσα και αναμένεται να εκδοθεί στα Αγγλικά, ενώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον μετάφρασής του και σε πολλές άλλες γλώσσες, καθώς η Δράση NEREUS ES1403 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο επιστημόνων και οργανισμών που περιλαμβάνει 380 μέλη από 43 χώρες του κόσμου.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία, βοηθώντας στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στα παιδιά.

Το εκπαιδευτικό αυτό βιβλίο έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Δράσης COST ES1403 του Ευρωπαϊκού Δικτύου COST με την επωνυμία ΝEREUS, την οποία προεδρεύει και συντονίζει η διευθύντρια του Νηρέα, Δρ. Φάττα-Κάσινου και του ερευνητικού έργου ANSWER (H2020-MSCA-ITN-2015/675530) στο οποίο είναι συντονίστρια.