Ανακοίνωση Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου

Διοργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 15/12/19 Έκτακτη Γενική
Συνέλευση, στην οποία παρατηρήθηκε μαζική προσέλευση των μελών της
Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου. Σκοπός σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης
ήταν η παρουσίαση όλων των μέχρι στιγμής δεδομένων ενόψει της
εφαρμογής του ΓεΣΥ και η επικαιροποίηση της στάσης της Εταιρείας.
Κατόπιν εκτενούς συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων, η Γενική
Συνέλευση έλαβε κατά συντριπτική πλειοψηφία τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στις θέσεις του ψηφίσματος που
εγκρίθηκε κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Ιατρικού
Συλλόγου στις 27 Οκτωβρίου 2018
2. Εξουσιοδοτούμε τους εκπροσώπους μας στην διαπραγματευτική ομάδα
του ΠΙΣ όπως σε περίπτωση που κληθούν να καταθέσουν παρατηρήσεις ή
νέες προτάσεις, προσέλθουν στο διάλογο με σαφή γνώμονα την διασφάλιση
ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, προς όφελος των ασθενών
3. Λήψη νομικής αρωγής για μελέτη του νομικού πλαισίου που αφορά το
ΓΕΣΥ
4. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς όπως, αφουγκραζόμενοι τις
ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας σε σχέση με την λειτουργικότητα,
βιωσιμότητα και επάρκεια του προτεινόμενου σχεδιασμού προβούν σε όλες
εκείνες τις απαραίτητες ρυθμίσεις που να τον καταστήσουν ως τον στέρεο
πυλώνα διαφύλαξης του πολύτιμου αγαθού της υγείας
5. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δηλώνουμε την πρόθεση μη συμμετοχής
μας στο προτεινόμενο σύστημα υγείας
Εκ του ΔΣ της ΠΕΚ