Παιδί και θυρεοειδής αδένας

Οι παθήσεις του θυρεοειδούς  μπορούν να προσβάλουν και παιδιά, σπανιότερα όμως σε σχέση με τους ενήλικες. Αν εξαιρεθούν οι συγγενείς παθήσεις (αγενεσία ή υποπλασία θυρεοειδούς) οι οποίες εμφανίζονται κατά τη γέννηση, ένα παιδί μπορεί να προσβληθεί από τις ίδιες θυρεοειδοπάθειες όπως και οι ενήλικες. Συνηθέστερη μορφή είναι η οζώδης βρογχοκήλη, όπου εμφανίζονται όζοι ή μονήρης όζος στο θυρεοειδή αδένα. Αν και η συχνότητα εμφάνισης είναι πολύ μικρότερη από ότι σε ενήλικες, η πιθανότητα κακοήθειας ενός όζου σε ανήλικο είναι ελαφρώς πιο αυξημένη σε σχέση με έναν ενήλικα. Αυτό το γεγονός όμως δεν αλλάζει την διαγνωστική προσπέλαση του όζου, η οποία παραμένει σταθερή (εργαστηριακός έλεγχος, υπερηχογράφημα, βιοψία με βελόνα). Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται σε πολλές χώρες και πρόσφατα και στη χώρα μας η γονιδιακή εξέταση του δείγματος της βιοψίας με βελόνα για ογκογονίδια, η οποία εξέταση αυξάνει την αξιοπιστία της. Δρα έτσι υποβοηθητικά στην απόφαση για τη διενέργεια ή όχι χειρουργείου καθώς και για την έκταση του χειρουργείου. Χειρουργικά, η επέμβαση κρίνεται άκρως απαιτητική και πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους χειρουργούς, με κύριο στόχο την οριστική θεραπεία, με προσπάθεια όμως διατήρησης θυροειδικού ιστού για αποφυγή λήψης θυροξίνης (εάν είναι δυνατό).

 

Μιχάλης Σ. Παπαγεωργίου MD PhD
General and Endocrine Surgery

Specialized in Thyroid Surgery

American Medical Center
Τηλ.: 22476634, 99416467
Web: www.thyroidsurgerycyprus.com